Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor hospodaření SF za rok 1999

06. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 111/2000


 

I. bere na vědomí

výsledek hospodaření SF IKON s.r.o., CENTRA v.o.s., INTERGATE s.r.o. za rok 1999II. doporučuje mzVZÍT NA VĚDOMÍ výsledek hospodaření SF IKON s.r.o., CENTRA v.o.s., INTERGATE s.r.o. za rok 1999III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 25.04.00
1. v součinnosti se ZS Ing. Mozrem a ZS P. Weberem připravit na jednání MR okomentované rozbory hospodaření SF se srovnávací tabulkou všech SF k jejich konečnému schválení2. vypracovat analýzu hospodaření všech SF, jejich porovnání a vyhodnocení příčin a důsledků hospodaření v jednotlivých položkách rozpočtů (např. výběr nájemného, právní zastupování, atd.)