Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor hospodaření SF za rok 1999

15. 03. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UZ 189/2000

I. bere na vědomí


výsledek hospodaření SF IKON s.r.o., CENTRA v.o.s. a INTERGATE s.r.o. za rok 1999II. ukládá

*


Místní radě


[MR]


T: 19.04.001. připravit na jednání MZ okomentované rozbory hospodaření SF se srovnávací tabulkou všech SF k jejich konečnému schválení na nejbližším zastupitelstvu


2. vypracovat analýzu hospodaření všech SF, jejich porovnání a vyhodnocení příčin a důsledků hospodaření v jednotlivých položkách rozpočtů (např. výběr nájemného, právní zastupování, atd.)