Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 1999 Dům kultury

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 251/1999

doporučuje mz

schválit rozbor hospodaření za I.čtvrtletí 1999 Domu kultury