Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 1999 Místní dům dětí a mládeže

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 252/1999

doporučuje mz


schválit rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 1999 Místního domu dětí a mládeže