Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 1999 Zdravotnické zařízení Jihozápadního města

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 253/1999 


 


doporučuje mz


schválit rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 1999 Zdravotnického zařízení Jihozápadního města