Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor hospodaření Zdravotnického zařízení JZM za I. – III. čtvrtletí 1999

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 556/1999


 
 


 


I. Souhlasís rozborem hospodaření Zdravotnického zařízení JZM za I. – III. čtvrtletí 1999II. doporučuje mzSCHVÁLIT rozbor hospodaření Zdravotnického zařízení JZM za I. – III. čtvrtletí 1999III. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 31.12.99pověřit ředitele ZZ JZM provedením všech nezbytných stavebních úprav, které lze uvést jako odpočitatelné položky proti příjmům z pronájmů