Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor hospodaření Zdravotnického zařízení JZM za I. pololetí 1999

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 413/1999

I. Souhlasí

s rozborem hospodaření Zdravotnického zařízení za I. pololetí roku 1999II. doporučuje mz


schválit rozbor hospodaření Zdravotnického zařízení JZM za I. pololetí roku 1999III. schvalujeodměnu pro ředitele ZZ JZM ve výši 10 tis. Kč