Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor stížností, oznámení, podnětů a petic za rok 1999

01. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 55/2000


 

I. bere na vědomí


písemnou informaci týkající se přijatých a vyřízených stížností, oznámení, podnětů a peticII. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 14.03.00a) prověřit údaj v materiálu – část Předmět kritiky:


8 podání na jednání pracovníka MÚ – “subjektivní názor pisatele”b) prostřednictvím časopisu STOP informovat veřejnost, že místní úřad se nebude zabývat


anonymními podáními