Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbory SF za r. 1998

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 138/1999
 


 


 


I. ODkládá


projednání rozborů hospodaření SF za rok 1998 po doplnění údajů, požadovaných MR (viz bod II.)


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 07.04.99


1. vyžádat na SF doplnění tabulek rozboru hospodaření SF za rok 1998 takto:


a) 1/ skutečnost 1997


2/ plán 1998


3/ skutečnost 1998


b) odvod do fondu údržby (Centra, Intergate)


2. vysledovat v součinnosti s předsedou FK odvody SF do rozpočtu MČ Praha 13


3. takto doplněný materiál znovu předložit radě a následně zastupitelstvu