Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbory SF za rok 1998

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 52/1999

I. schvaluje

předložené rozbory SF IKON, s.r.o., Centra, v.o.s. a Intergate, s.r.o. za rok 1998II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.04.99informovat SF o schválení rozborů hospodaření za rok 1998