Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozdělení technologického celku Zvoncovitá 1967-1969

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 583/1999
 


 


I. POZASTAVUJErozhodnutí o rozdělení technologického celku Zvoncovitá 1967 -1969II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 14.12.991. předložit žádost o rozdělení technologického celku majetkové a privatizační komisi k posouzení2. předložit materiál znovu radě spolu se stanoviskem komise a návrhem smlouvy o spolupráci, který zpracují právnické osoby-žadatelé