Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozestavěný areál zahradnictví v k.ú. Jinonice

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 66/2000


 

I. doporučuje mz


1. trvat na svěření rozestavěné stavby s pozemky parc.č. 1260/5 a 1260/6 v k.ú. Jinonice za


podmínky, že na zbývající pozemky parc.č. 1260/1, 1260/2, 1260/4 v k.ú. Jinonice, které


jsou v soukromém vlastnictví poskytne MHMP finanční prostředky na jejich vykoupení,


nebo provede směnu za jiné pozemky


2. uložit p. starostovi zaslat stanovisko městské části Zastupitelstvu HLMP