Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozestavěný areál zahradnictví v k.ú. Jinonice

15. 03. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UZ 195/2000

I. NETRVÁ


na svěření rozestavěné stavby (zahradnictví) s pozemky par.č.1260/5 a 1260/6 v k.ú. JinoniceII. ŽÁDáHLMP o urychlené majetko-právní vypořádání pozemků v této lokalitěIII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 31.03.00zaslat toto stanovisko městské části Zastupitelstvu HLMP a projednat budoucí zapojení naší městské části na řešení tohoto území