Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozhodnutí MR o způsobu využití “Školy Třebonice – smlouvy s firmou: Ing. Miroslav Douša – D Plus

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 457/1999

I. Souhlasí


s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Ing. Miroslav Douša-D Plus na způsob využití budovy bývalé školy v Třebonicích 


II. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 19.10.99podpisem smlouvy o dílo na způsob využití budovy bývalé školy TřeboniceIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 19.10.99vypracované studie firmou Ing. Miroslav Douša – D Plus předložit k posouzení majetkové a privatizační komisi, příslušným odborům a MR