Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozhodnutí o dalším postupu ve věci zařízení staveniště na pozemku svěřenému MÚ k výstavbě radnice

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 427/1999

 

I. doporučuje mz

SouhlasITse záměrem požádat ZHMP o svěření dalšího majetku tj. budov bývalého zařízení staveniště, které stojí na pozemku č. 2780/174 k.ú. Stodůlky, jež byl svěřen MČ Praha 13 na výstavbu radnice


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.09.99


aby v případě souhlasu požádal o svěření budov bývalého zařízení staveniště MČ Praha13, v případě nesouhlasu zahájit jednání o odstranění těchto budov z předmětného pozemku