Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozložení dlužné částky na nájemném a poplatcích z prodlení paní Bíbrlové a pana Pavliše

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 198/1999

I. NESouhlasí

s prominutím celkové dlužné částky ve výši 123.031,- Kč pí Bíbrlové a p. Pavlišovi, bytem Bronzová 2013, Praha 5II. Souhlasí


a) s rozložením celkové dlužné částky za nájem ve výši 64.601,- Kč (k 31.3.1999) a poplatků z prodlení ve výši 58.430,- Kč na dobu 12-ti měsícůb) po podpisu splátkového kalendáře s pozastavením nárůstu poplatku z prodleníIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.04.99zajistit plnění rozhodnutí MR