Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozložení zaplacení poplatku z prodlení na dobu 24 měsíců

01. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 60/2000


 

Souhlasí

s rozložením splácení 50% poplatku z prodlení na dobu 24 měsíců s podmínkou, že dlužná částka za nájemné bude zaplacena pí Márií Svobodovou před uzavřením dohody o splátkách