Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet Domu kultury MLEJN na rok 1999

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 204/1999


 

I. Souhlasí


s předloženým rozpočtem DK MLEJN na rok 1999II. doporučuje mzschválit rozpočet Domu kultury MLEJN na rok 1999III. pověřuje

*


ředitele DK Ing. Zimu


[]


T: 18.05.99zpracováním dlouhodobé koncepce jednotlivých subjektů DK MLEJN a předložením tohoto materiálu místní radě