Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet Domu kultury na rok 1999

19. 05. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UZ 78/1999


 
 


 


 


I. schvalujerozpočet Domu kultury na rok 1999


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.09.99


prostřednictvím vedoucího AKR průběžně kontrolovat věcnou a účetní správnost čerpání rozpočtu Domu kultury a předložit kontrolní zprávu na zářijovém zasedání zastupitelstva