Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet Domu kultury na rok 1999

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 135/1999
 


 I. bere na vědomí


návrh rozpočtu,  předložený Domem kultury MLEJN na rok 1999


II. doporučuje mz


schválit Domu kultury rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtu roku 1998 měsíčně


III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.04.99


vrátit návrh rozpočtu řediteli DK MLEJN se žádostí o jeho přepracování a o zpracování analýzy nákladů a výnosů jednotlivých složek DK (Hájek, galerie, Lučinka…)