Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 1999

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 134/1999
 


 


I. Souhlasís předloženým rozpočtem na rok 1999 po zapracování připomínek MR


II. doporučuje mz


schválit rozpočet MČ Praha 13 na rok 1999