Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2000

06. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 112/2000


 

I. Souhlasí


s předloženým rozpočtem MČ Praha 13 na rok 2000II. doporučuje mzSCHVÁLIT Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2000 


III. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 15.04.00získat informace o výši dotace pro hl.m. Prahu ze státního rozpočtu na rok 2000, která by event. mohla ovlivnit výši dotace pro naši MČ