Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2000 – pracovní verze

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 17/2000
 


 bere na vědomípracovní verzi definitivního rozpočtu MČ Praha 13 pro rok 2000II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 01.02.00

  • v součinnosti se starostou Bratským zpracovat zásobník investičních akcí MČ P 13 do jednotné tabulky s určením priorit těchto akcí pro rok 2000  • prověřit rezervy výdajové části rozpočtu (školení, monitoring ovzduší atd.) s případným využitím těchto rezerv jako navýšení částky určené na granty pro volný čas  • zajistit projednání této verze rozpočtu ve Finanční komisi MR  • ve spolupráci s EKO zapracovat případné připomínky dle pokynů MHMP do konečné verze


rozpočtu