Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet Místního domu dětí a mládeže na rok 1999

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 136/1999
 


 


 


I. Souhlasí


s návrhem rozpočtu Domu dětí a mládeže na rok 1999 ve výši příspěvku, doporučeného finanční komisí s tím, že ve druhém pololetí t.r. lze požádat MČ P 13 o mimořádnou dotaci


II. doporučuje mz


schválit rozpočet Místního domu dětí a mládeže na rok 1999