Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet Místního domu dětí a mládeže na rok 1999

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 54/1999


I. schvalujerozpočet Místního domu dětí a mládeže na rok 1999


vedlejší hospodářskou činnost MDDM v roce 1999II. ukládá

*


Radě


[MR]


KT: 30.09.99hledat možnosti navýšení dotace pro MDDM během rozpočtového roku tak, aby nemusel být redukován jeho program