Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet na rok 1999

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 63/1999

 

usnesení  č. 063  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


            doporučuje  mz             


 

ke schválení rozpočet MČ Praha 13 na rok 1999 po zapracování připomínek  členů rady