Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet Zdravotnického zařízení JZM na rok 1999

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 137/1999
 


 


I. bere na vědomí


plán hospodaření Zdravotnického zařízení Jihozápadního města na rok 1999


II. doporučuje mz


schválit rozpočtové provizorium Zdravotnickému zařízení Jihozápadního města ve výši 1/12 výše rozpočtu roku 1998 měsíčněIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.04.99vrátit návrh rozpočtu ZZ JZM na rok 1999 jeho řediteli k přepracování