Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet Zdravotnického zařízení JZM na rok 1999

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 56/1999

I. bere na vědomí


návrh udržovacího rozpočtu Zdravotnického zařízení pro rok 1999II. schvalujepříspěvek na hospodaření ZZ JZM pro rok 1999 ve výši 0,- Kč (slovy nula) z finančních zdrojů MČ Praha 13