Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2022

22. 11. 2021
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0499/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0499/2021 ze dne 22.11.2021

5. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2022

Rada městské části

I. souhlasí

s rozpočtovým provizoriem MČ Praha 13 na rok 2022

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi předložit rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2022 na nejbližší zasedání zastupitelstva

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 08.12.2021

III. doporučuje

ZMČschválit rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení