Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 pro I. čtvrtletí 2000

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 142/1999

Souhlasí


s rozpočtovým provizoriem MČ Praha 13 pro I. čtvrtletí roku 2000