Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové změny za měsíc březen 2022

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0077/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0077/2022 ze dne 14.03.2022

1. Rozpočtové změny za měsíc březen 2022

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc březen 2022 (rozpočtová opatření č. 30 – 41 a HMP č. 3007, 3012, 3013, 7001 a 8005)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 08.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení