Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové změny za měsíc duben 2022 – II. část

25. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0149/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 25.04.2022

USNESENÍ číslo UR 0149/2022 ze dne 25.04.2022

3. Rozpočtové změny za měsíc duben 2022 – II. část

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc duben 2022 – II. část (rozpočtová opatření č. 62 – 74 a HMP č. 2016, 2019 a 2023)

II. ukládá

Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 08.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení