Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové změny za měsíc květen 2022 – II. část

23. 05. 2022
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0184/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 23.05.2022

USNESENÍ číslo UR 0184/2022 ze dne 23.05.2022

2. Rozpočtové změny za měsíc květen 2022 – II. část

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc květen 2022 – II. část (rozpočtová opatření č. 92 – 107 a HMP č. 2030, 3028, 3034, 3035, 7003 a 8015)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 07.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení