Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové změny za měsíc listopad 2022

07. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0419/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 07.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0419/2022 ze dne 07.11.2022

1. Rozpočtové změny za měsíc listopad 2022

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc listopad 2022 (rozpočtová opatření č. 205 – 233)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.03.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení