Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2022 – III. část

09. 01. 2023
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 0001/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 09.01.2023

USNESENÍ číslo UR 0001/2023 ze dne 09.01.2023

1. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2022 – III. část

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc prosinec 2022 – III. část (rozpočtová opatření HMP č. 2139, 3103 a 7009)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.03.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení