Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2022

05. 12. 2022
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 0486/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 05.12.2022

USNESENÍ číslo UR 0486/2022 ze dne 05.12.2022

1. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2022

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc prosinec 2022 (rozpočtová opatření č. 250 – 272 a HMP č. 2108, 2119, 2120 a 7008)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.03.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení