Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové změny za měsíc říjen 2021

11. 10. 2021
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0435/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 11.10.2021

USNESENÍ číslo UR 0435/2021 ze dne 11.10.2021

1. Rozpočtové změny za měsíc říjen 2021

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc říjen 2021 (rozpočtová opatření č. 146 – 153 a HMP č. 2097 a 2101)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 08.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení