Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové změny za měsíc září 2021 – II. část

27. 09. 2021
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 0413/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 27.09.2021

USNESENÍ číslo UR 0413/2021 ze dne 27.09.2021

1. Rozpočtové změny za měsíc září 2021 – II. část

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc září 2021 – II. část (rozpočtová opatření č. 126 – 145 a HMP č. 2087, 2089, 2091, 3071, 3078 a 7006)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 08.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení