Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové změny za měsíce prosinec 2021 – III. část a leden 2022

10. 01. 2022
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 0001/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 10.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0001/2022 ze dne 10.01.2022

1. Rozpočtové změny za měsíce prosinec 2021 – III. část a leden 2022

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc prosinec 2021 – III. část (HMP č. 2152, 2154, 2157, 3110 a 7009) a za měsíc leden 2022 (rozpočtové opatření č. 2)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 02.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení