Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové změny za měsíce únor – duben 2022

08. 06. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UZ 0258/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 08.06.2022

USNESENÍ číslo UZ 0258/2022 ze dne 08.06.2022

4. Rozpočtové změny za měsíce únor – duben 2022

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

rozpočtové změny za měsíce únor – duben 2022 (rozpočtová opatření č. 11 – 74 a HMP č. 2007, 2011, 2013, 2016, 2019, 2023, 3002, 3007, 3012, 3013, 3015, 3016, 3020, 3021, 3023, 7001, 7002, 8004, 8005 a 8011)

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Josef Zobal v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení