Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočty SF na r. 1999

30. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 162/1999

 

I. doporučuje mz

schválit předložené rozpočty SF pro rok 1999


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 07.04.99


předložit na příští jednání MZ rozpočty SF k projednání s tím, že “na stůl” bude předložena sumarizační tabulka