Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočty SF na rok 1999

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 139/1999
 


 


I. ODkládá


návrhy předložených rozpočtů SF na rok 1999 v souvislosti s dopracováním rozborů hospodaření SF


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 07.04.99


předložit na příští jednání MR a následně MZ rozpočty SF na rok 1999 k projednání a schválení po zapracování připomínek