Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočty SF na rok 1999

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 57/1999

I. schvaluje

předložené rozpočty na rok 1999 SF IKON, s.r.o., Centra, v.o.s. a Intergate, s.r.o.II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.04.99


informovat SF o schválení jejich rozpočtů na rok 1999