Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočty

06. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 171/1999

 


 

I. ukládá*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 04.05.99


zpracovat a předložit místní radě metodiku na definování příjmové části vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) Městské části Praha 13


 


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.06.99


zpracovat a předložit místní radě návrh čerpání finančních prostředků z VHČ v roce 1999 se zaměřením i na střednědobý výhled investičních akcí (výstavba nové radnice, domu seniorů…)