Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpracovaná usnesení místní radě na 8.zasedání MZ dne 8.12.2000

04. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 3/2000


 k usnesení MZ č. 141 – Plnění finančních plánů SF Centra, Ikon, Intergate za I. – III. čtvrtletí 1999ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 02.02.00

  1. vyjasnit rozpor ve výdajové části plánu na r. 1999, uvedený v rozboru hospodaření SF Ikon za I. – III. čtvrtletí 1999  2. předložit spolu s rozbory jednotlivých správcovských firem i souhrnnou tabulku správy bytového fondu MČ Praha 13