Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpracovaná usnesení MZ uložená MR

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 500/1999


 


k usnesení MZ č. 115 – Kulturní zařízení Velká Ohradaukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 08.12.99
a/ předložit zastupitelstvu návrh na ustavení komise pověřené přípravou výběrového řízení na budoucího provozovatele Kulturního zařízení Velká Ohrada


b/ předložit zastupitelstvu návrh ekonomické studie na provozování tohoto zařízení