Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpracovaná usnesení MZ uložená MR

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 502/1999


 


k usnesení MZ č. 126 – Rekolaudace ateliérů na bytyukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 30.06.00předkládat zastupitelstvu pravidelnou informaci o ateliérech, postupně rekolaudovaných na byty