Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpracovaná usnesení MZ uložená MR

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 499/1999


k usnesení MZ č. 114 – Granty MČ Praha 13
I. jmenujekomisi pro rozdělení grantů na rok 2000 v oblasti využití volného času ve složení :


člen : náhradník :


Ing. Petr Bratský Petr Weber


Ing. Karel Mozr RNDr. Miloš Gregar


RNDr. Tomáš Páv Radim Soukup


Mgr. Karel Vostárek Petr Kužel


Ivana Svobodová Bohdan Pardubický


tajemník komise : Ing. Anděla Pavlová 


II. pověřuje

*


grantovou komisi


[KOM]


T: 31.12.99přípravou a realizací grantového systému pro oblast využití volného času pro r. 2000 a další léta