Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpracovaná usnesení uložená místní radě na 7. zasedání MZ dne 6.10.1999

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 498/1999


 
 


 


 


k usnesení MZ č. 112 – Rozbor hospodaření Místního domu dětí a mládeže za I. pololetí roku 1999
ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 31.12.99v součinnosti se ZS Ing. Dvořákem hledat možnosti navýšení finančního příspěvku MDDM pro II. pololetí roku 1999