Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpracovaná usnesení uložená místní radě na 8. zasedání MZ dne 8.12.1999

04. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 2/2000
 


 usnesení MZ č. 136 – Změny a úpravy příjmové a výdajové části rozpočtu MČ Praha 13 za červenec – září 1999ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 02.02.00předkládat napříště všechny rozpočtové změny doplněné o souhrnnou tabulku